Σωληνουργία

 
 
Εμπιστευτείτε το συνεργείο Αφοί Π. Τσιντσιλώνη Ο.Ε. με έδρα τον Ασπρόπυργο για την σωληνουργία, μία από τις γενικές εργασίες των Yacht.

Αναλαμβάνουμε την παραγωγή αλλά και την τοποθέτηση σωλήνων βασισμένοι στην εμπειρία μας και τη τεχνολογική υπεροχή μας.

Προτείνοντας καινοτόμες λύσεις εγγυόμαστε την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.