Μετατροπές

 
 
Το έμπειρο έμψυχο δυναμικό του συνεργείου Αφοί Π. Τσιντσιλώνη Ο.Ε. με έδρα τον Ασπρόπυργο, αναλαμβάνει μετατροπές συστημάτων φορτηγών αυτοκινήτων από διαξονικά σε τριαξονικά, για αλλαγή χρήσης από τους ιδιοκτήτες τους.

Ακόμα, πραγματοποιούνται και υψομετρικές μετατροπές ανάλογα με τη ζεύξη που υπάρχει με το βυτίο, πάντα με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.