Επισκευές Βυτίων

 
 
Το συνεργείο Αφοί Π. Τσιντσιλώνη Ο.Ε. με έδρα τον Ασπρόπυργο, αναλαμβάνει την επισκευή βυτίων αλουμινίου, σιδήρου και inox υπεύθυνα και αποτελεσματικά, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Τηρώντας με ακρίβεια τα χρονοδιαγράμματα, η έμπειρη ομάδα μας είναι σε θέση να επισκευάσει κάθε είδους βλάβη που διαπιστώνεται στο βυτίο σας και να εξασφαλίσει έτσι την ασφάλεια των οδικών σας ταξιδιών.

Οι επισκευές βυτίων μας περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 
 
 
 
 
 
 
Συγκολλήσεις στο εσωτερικό του βυτίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Συγκολλήσεις στο εξωτερικό του βυτίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάτοι - διαχωριστικά διαμερισμάτων
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαρροές
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευή σωληνώσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Φουρούσια (κατασκευή)
 
 
 
 
 
 
 
 
Φτερά ανοξείδωτα - πλαστικά
 
 
 
 
 
 
 
 
Προφυλακτήρες inox - αλουμινίου
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανθρωποθυρίδες
 
 
 
 
 
 
 
 
Λάστιχα ανθρωποθυρίδων
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετατροπή βυτίων από 10 διαμερίσματα σε 8 ή σε 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Πασαρέλες
 
 
 
 
 
 
 
 
Προστατευτικά κάγκελα