Ειδικές Κατασκευές Αλουμινίου

 
 
Το συνεργείο Αφοί Π. Τσιντσιλώνη Ο.Ε. στον Ασπρόπυργο σχεδιάζει και υλοποιεί ειδικές κατασκευές αλουμινίου για φορτηγά κατ’ απαίτηση του επαγγελματία.

Οι κατασκευές καλύπτουν όλες τις διαστάσεις που απαιτούνται από τις ανάγκες του πελάτη και παράλληλα χρησιμοποιούνται υλικά αρίστης ποιότητας για να εξασφαλίζεται στιβαρή κατασκευή και μεγάλη οικονομία βάρους.